SEMU - Muziekuitgevers / Editeurs de Musique
 
 semu

SEMU

Société des Editeurs de Musique / Muziekuitgevers

 

Kopiëren van bladmuziek en liedteksten kan enkel met de toestemming van de eigenaar, de auteursrechthebbende(n).

Zonder toelating wordt het nemen van een kopie strafrechtelijk en burgerrechtelijk vervolgbaar. Men noemt dat dan "piraterij" of "het misdrijf van namaking", net zoals bij namaak van merkkledij of horloges ...

Ook activiteiten zoals het uitlenen of verhuren van bladmuziek, of  het plaatsen van een liedtekst op je website of clubblad kan enkel indien de rechthebbende er toestemming voor gegeven heeft.

Elke illegale kopie gaat natuurlijk ten koste van de inkomens van de componist, de tekstschrijver en de muziekuitgever. Het grootschalige kopiëren brengt een verarming van het culturele landschap met zich mee: de uitgeverij kan  niet investeren in kwalitatieve uitgaven, de componist wordt niet betaald (en gemotiveerd) voor zijn urenlange noeste arbeid en de muziekhandels verdwijnen bij bosjes ...

Anderzijds hebben muziekbeoefenaars of muziekleraars soms echt behoefte aan het maken van een "kopietje" van een stuk bladmuziek of een liedjestekst. Dit is voortaan mogelijk door het verkrijgen van een regeling met SEMU, natuurlijk binnen de voorwaarden van de toestemming (of de "licentie"). De gebruiker kan voortaan terecht bij één loket voor deze regelingen!

De ontvangen vergoedingen hiervoor worden verdeeld onder de muziekuitgevers, die op hun beurt aan de componist en tekstschrijver hun aandeel bezorgen. Ook de muziekhandel vaart hier wel bij: voor iedereen is zeer duidelijk wat kan en wat niet kan. Aan de toepassing van de licentie wordt door de verantwoordelijken dan ook streng de hand gehouden.

Tenslotte betekent dit een werkbare en praktische oplossing voor elke cultuurparticipant: muziekonderwijs, koor, orkest, fanfare en harmonie, componist, tekstschrijver en uitgever. Voor het "zomaar even snel kopiëren" bestaan geen uitvluchten meer ...

En natuurlijk gebeurt alles in respect voor zowel de behoeften van de gebruiker als voor het eigendom van de rechthebbenden.

 

Site van de maand: MyPartitor™
Een gloednieuwe bibliotheek met tienduizenden partituren, die onmiddellijk kunnen gedownload worden. Geen speciale software of add-ins vereist.